Tilbage til forsiden

Hvad får ungdomsmedlemmer i tilskud?Som ungdomsmedlem betragtes medlemmer til og med 25 år.

Tilskud til startafgifter i konkurrenceløb:
HSOK yder et tilskud, så udgiften for ungdomsløberen højst bliver 25 kr. pr. start. Deltagelse i divisionsmatche er gratis. Det er en forudsætning, at du møder til start og stiller op for HSOK.
Deltagelse i klubbens egne træningsløb, klubmesterskaber og lignende er gratis.

Transporttilskud:
Transport til stævner og lignende ydes med 0,50 øre pr. km pr. ungdomsløber i bilen. Til færgeoverfart/broafgift ydes ¼ af billetprisen pr. ungdomsløber.
Anmodningen om godtgørelse skal indeholde dato og sted for arrangementet samt ungdomsløbernes navne, antal kilometer og evt. udgift til færge/bro samt chaufførens banknummer til udbetaling af refusionen. Anmodningen sendes til kassereren, Gull-May Knudsen, Kronborg Havebyvej 17, 3000 Helsingør, pr. brev eller e-mail gmj.knudsen@stofanet.dk. Send gerne for flere arrangementer ad gangen. Anmodningen skal sendes senest i december.
Såfremt HSOK har bestilt bus til arrangementet, gives der ikke tilskud til anden befordring.

Tilskud til DOFs kurser og sommerlejre.
HSOK betaler deltagerafgiften. Derefter opkræver HSOK 25 kr. x antal dage på kurser, og 50 kr. x antal dage på sommerlejre.
Opkrævningen bliver sendt til ungdomsløberen senest i december.

Klubbens egne klubture.
Som hovedregel yder HSOK tilskud til transport og evt. startafgifter efter ovenstående regler. Der kan fastsættes yderligere tilskud, som oplyses inden tilmeldingen for hver klubtur.

Loft over ungdomsløbernes udgifter til startafgifter og forbundets kurser i orienteringsløb.
HSOK har fastsat et loft over ungdomsløbernes udgifter til 350 kr. pr. år for startafgifter og kurser. Hvis udgiften overstiger 350 kr. giver klubben resten som ekstra tilskud.
Det skal bemærkes, at klubture og sommerferie-O-lejre ikke medregnes ved beregning af det ekstra tilskud.

Tilskud til klubtøj.
Ungdomsløbere betaler ½ delen af den pris, der opkræves for voksne.

Hvad kan voksne medlemmer få i tilskud?
I særlig tilfælde f. eks ved divisionsmatcher, DM, klubture og lignende kan bestyrelsen beslutte at give tilskud til startafgifter, transport eller lignende. Betingelsen er, at du stiller op for HSOK og møder til start. Tilskuddet meldes ud inden tilmeldingen til arrangementet.
Deltagelse i klubbens egne træningsløb, klubmesterskaber og lignende er gratis.
Bestyrelsen kan bevilge særlig tilskud til eliteløbere efter ansøgning.

I 2012 har bestyrelsen besluttet at deltagelse i divisionsmatcher er gratis (dog kun hvis man møder op til start og starter for HSOK).
Der ydes ikke tilskud til DM i 2012.

Opdateret 25 april 2012.