Tilbage til forsiden

Hvad får medlemmer i tilskud?Hvad kan ungdomsmedlemmer få i tilskud?
Ungdomsmedlemmer er medlemmer til og med 25 år.


Tilskud til startafgifter i konkurrenceløb
HSOK yder et tilskud, så udgiften for ungdomsløbere højst bliver 25 kr. pr. start. Deltagelse i divisionsmatcher er gratis. Det er en forudsætning, at du møder til start og stiller op for HSOK.

Deltagelse i klubbens egne løb, klubmesterskaber og lignende er gratis.

Transporttilskud:
Transport til stævner hvor man har ungdomsløbere med i bilen refunderes med kr. 1,94 øre pr. km. Til færgeoverfart/broafgift ydes tilskud til billetprisen med ungdomsløberes faktiske andel af personer i bilen.

Anmodningen om godtgørelse skal indeholde dato og sted for arrangementet samt ungdomsløbernes navne, antal kilometer og evt. udgift til færge/bro samt chaufførens kontonummer til udbetaling af refusionen. Anmodningen sendes til kassereren på e-mail. Send gerne for flere arrangementer ad gangen. Anmodningen skal sendes senest i december.

Såfremt HSOK har bestilt bus til arrangementet, gives der ikke tilskud til anden befordring.

Tilskud til DOFs kurser og sommerlejre.
HSOK betaler deltagerafgiften. Derefter opkræver HSOK 25 kr. x antal dage på kurser, og 50 kr. x antal dage på sommerlejre.
Opkrævningen bliver sendt til ungdomsløberen senest i december.

Klubbens egne klubture.
Som hovedregel yder HSOK tilskud til transport og evt. startafgifter efter ovenstående regler. Der kan fastsættes yderligere tilskud, som oplyses inden tilmeldingen for hver klubtur.

Loft over ungdomsløbernes udgifter til startafgifter og forbundets kurser i orienteringsløb.
HSOK har fastsat et loft over ungdomsløbernes udgifter til 600 kr. pr. år for startafgifter og kurser. Hvis udgiften overstiger 600 kr. giver klubben resten som ekstra tilskud.

Det skal bemærkes, at klubture og sommerferie-O-lejre ikke medregnes ved beregning af det ekstra tilskud.

Bestyrelsen kan bevilge særlig tilskud til eliteløbere efter ansøgning.

Tilskud til klubtøj.
Ungdomsløbere betaler ½ delen af den pris, der opkræves for voksne.


Hvad kan voksne medlemmer få i tilskud?
I særlig tilfælde f. eks ved divisionsmatcher, DM, klubture og lignende kan bestyrelsen beslutte at give tilskud til startafgifter, transport eller lignende. Betingelsen er, at du stiller op for HSOK og møder til start. Tilskuddet meldes ud inden tilmeldingen til arrangementet.

Deltagelse i klubbens egne løb, klubmesterskaber og lignende er gratis.

I 2012 har bestyrelsen besluttet at deltagelse i divisionsmatcher er gratis (dog kun hvis man møder op til start og starter for HSOK).


Opdateret 10. December 2018.