INSTRUKTION
til HSOK's divisionsmatch for 1., 2. og 4. division

Deltagende klubber:

1. division: Allerød OK, FIF Hillerød, Søllerød OK og Tisvilde Hegn OK
2. Division: Ballerup OK, Farum OK, OK Øst og Sorø OK
4. Division: Amager OK, Herlufsholm OK, Køge OK og Politiets Idrætsforening.
Endvidere åbne selvstændige baner for alle øvrige klubber (put & run)

NB Ny revideret startliste 7.april.

Dato Søndag den 8.april 2018
Løbsområde Teglstrup Hegn NØ.
Stævneplads

På græsområde i skovens NØ kant for enden ad Gl. Hellebækvej.
På stævnepladsen vil der være kiosk, stævnekontor samt salg af åbne baner og børnebaner (sidstnævnte gratis).
Der vil være placeret mobile toiletter ved stævnepladsen.

Parkering Ved Helsingør Ungdomsskole, Rasmus Knudsens Vej 52, 3000 Helsingør, 56° 2'42.52"N; 12°34'46.14"Ø
Afstande

Parkering til Stævneplads: 1200-1500 meter, følg rød hvid snitzling.
Fra stævneplads til start 400 m, følg blå hvid snitzling

Løbskort

Teglstrup Hegn NØ, målestok 1:10000 og 1:7500 med ækvidistance 2,5 m.
Kortet er nytegnet i vinteren 2017-18 efter ISOM 2018 af Jakob Vang, HSOK, og godkendt af kortkonsulent Mogens Hansen
Kort og baner er trykt på vand- og rivfast papir. Laserprint.
Der er brugt følgende specialsignaturer

Terræn Typisk sjællandsk blandingsskov med vekslende gennemløbelighed og mange stier. - ingen til let kupering.
Klasser Herrer Klassegruppe Klasser Damer Klassegruppe Bane Længde Poster Målestok  
H20, H21, H35 H1     1 8,3 20 1:10000
H40, H45 H2 D20, D21, D35 D1 2 7,2 17 1:10000
H16, H50, H55 H3 D40, D45 D2 3 5,2 13 1:10000
    D16, D50, D55 D3 4 4,5 13 1:10000
H60, H65 H4     4 4,5 13 1:7500
H70 H5 D60, D65 D4 5 3,5 12 1:7500
H14, H16B, H20B, H21B, H35B H6+H7     6 4,4 14 1:10000
H12, H14B, H20C, H21C H8 D12, D14B, D20C, D21C D8 7 3,2 11 1:10000  
    D70 D5 8 3,2 11 1:7500
    D14, D16B, D20B, D21B, D35B D6+D7 9 4,1 14 1:10000
H10, H12B, Begynder 9 D10, D12B, Begynder

9 10 2,8 11 1:10000
Åbne Baner

Der tilbydes 4 åbne baner, hvor tilmeldingen sker i stævnekontoret (telt på stævnepladsen).
Lang bane, svær: 6,8 km 17 poster
Kort bane svær: 3,6 km 12 poster
Mellemsvær: 3,9 km 13 poster
Let bane: 3,2 km 11 poster

Startafgift:
D/H-21 65,-
D/H 21- 100,-

Leje af SI-brik kr. 15-. Bortkommen brik erstattes med kr. 300,-.

Børnebane: Der tilbydes snitzlet bane fra stævnepladsen fra kl. 10.00 til 13.00.
Børnepasning: Der er ingen børnepasning.
Terræn Typisk nordsjællandsk blandingsskov med mange stier og større skovveje.
Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykt på kortet.
Der udleveres løse definitioner til løbere med holder dertil.
Starttidspunkt

1. division kl. 10.00.
2. og 4. division kl. 11.00.
Åbne baner fri start (put & run) mellem 10.15 og 12.15.

Startprocedure

Følg skiltning og snitzling fra stævneplads til start, ca. 400 m.
Fremkald 4 min. før start.
Leje SI-brikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start.
Løbere på Bane 7 og 10 får udlveret kortet 2 minutter før start. Der findes personale i startboksen til at hjælpe evt. nybegyndere til rette.

Ved start tager løberen sit kort i kortkassen. Løberen er selv ansvarlig for at tage kortet til den rigtige bane.
Åbne baner: Lejebrikker til forhåndstilmeldte udleveres ved start.
Lejebrikker for tilmeldte på dagen udleveres i stævnekontoret på stævnepladsen. Samtlige løbskort til åbne baner udleveres ved start.

Tidtagning:

Elektronisk med Sportident. Det er deltagernes eget ansvar at sikre, at SI-brikken registrerer ved hver post med blink og/eller lydsignal. I tilfælde af SI-svigt skal der klippes i reservefelterne i løbskortet.

 

Kontrolnummer Kontrolnumre på postenhederne er placeret vandret.
Væske Væskeposterne (2 stk.) er angivet på løbskortet. Alle baner kommer forbi mindst en væskepost.
Mål På stævnepladsen. Løbskortet må beholdes ved målgang, men udvis sportslig optræden og holdt kortet skjult for endnu ikke startede.
Udgåede løbere skal melde sig i mål.
Max tid er 2½ time.

Resultatformidling

Resultater ophænges løbende på stævnepladsen.
Service

Kiosk og toiletter findes på stævnepladsen.
Der vil ske salg af O-udstyr fra to butikker på stævnepladsen.

Der findes ingen omklædnings- og bademuligheder

Førstehjælp Der er samarit service på stævnepladsen i stævnekontoret.
Jury

Består af stævnekontrollanten samt tre repræsentanter fra de tre divisioner:
Svend Mortensen, Tisvilde Hegn Orientering
Lars Hanghøj, Ballerup OK.,
Erik Nielsen, Amager OK og
Juryformand Carsten Agger, HSOK

Stævneleder:

Stævneleder: Rolf Lund HSOK, rolflund@stofanet.dk
og Flemming Larsen, fllarsen@image.dk 23304150

Stævnekontrol og juryformand: Carsten Agger, HSOK
Banelægger: Flemming Larsen HSOK
Banekontrol: John Miené HSOK