Instruktion. 50 års jubilæumsløb
Lørdag den 26. august i Teglstrup Hegn

Mødested HSOK's Klubgård, Gl. Hellebækvej 63A, 3000 Helsingør. Skærm opsat ved Klubgården.
Kortet Teglstrup Hegn NØ. 2016. Alle klasser løber 1:10000.
Terrænbeskrivelse Terrænet består overvejende af blandet åben løvskov med partier af nåleskov og yngre tættere bevoksning med indslag af søer og større moseområder.
Gennemløbeligheden er generelt god, men med noget riset bund. Veludbygget stisystem. Kuperingen er let til moderat.
Mødetid Vi lunter sammen ud til start. Afgang fra klubgården kl. 14.40.
Lejebrik

Lejebrik udleveres i Klubgården før afgang.

Klasser

Klasse
D11-12
D 13-14
D15-16
D 17-20
D 21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
H11-12
H13-14
H15-16
H17-20
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
Begynder
Mellemsvær

Banelængde
2,60
3,88
4,61
5,43
6,05
5,06
4,61
4,43
4,14
4,05
3,78
3,65
3,19
3,19
2,07
2,60
3,88
6,05
6,76
7,15
6.76
6,76
6,76
6,05
5,43
5,27
4,87
3,78
3,65
3,19
3,19
2,07
2,60
3,88

Poster
11 poster
14 poster
14 poster
17 poster
19 poster
18 poster
14 poster
14 poster
14 poster
15 poster
15 poster
14 poster
12 poster
12 poster
7 poster
11 poster
14 poster
19 poster
23 poster
23 poster
23 poster
23 poster
23 poster
19 poster
17 poster
16 poster
16 poster
15 poster
14 poster
12 poster
12 poster
7 poster
11 poster
14 poster

 

 

Præmier Der er præmie til først kvinde og første mand i mål.
Præmier til de løbere der er tættest på den dobbelte vindertid på den pæne side.
Desuden til hurtigste begynder og hurtigste på mellemsvær bane
Kontrolsystem

Løbet afvikles med SportIdent.
Husk at få aflæst brikken i Klubgården og husk at aflevere evt. lånebrik tilbage.

Start

Husk at cleare brikken før start. Deltagerne finder deres kort, som er forsynet med navn. Kortet er i plastlomme, der ikke er svejset. Ca. 1 min før start må man tage postdefinitionen ud af plastlommen og placere den i egnet holder. Alle starter kl. 15.00.

Startposten skal ikke stemples.

Afstande P-omklædning/stævnecenter 100-300 m
Stævnecenter til start 900 m
Mål til Stævnecenter 1000 m.
Aflæsning af sportidentenhed foregår i Stævnecenteret = Klubgården.
Omklædning og bad Der er mulighed for at klæde om og tage bad i Klubgården
Overtrækstøj Tøjet transporteres ikke til mål. Start og mål er ikke samme sted.
Stævneleder Flemming Larsen og Rolf Lund
Banelægger Rolf Lund
Banekontrollant Flemming Larsen
Forplejning Efter løbet er der reception i anledning af jubilæet. Kl. 17-18. Gratis adgang