HSOK indbyder til 50 års jubilæumsløb.
Lørdag den 26. august i Teglstrup Hegn

Startliste ........Resultater........Splittider

Instruktion

Arrangør HSOK
Kontakt og information Rolf Lund. rolflund@stofanet.dk. +45 24293374
Stævne og klassifikation C-stævne
Dato Lørdag den 26. august 2017
Løbsområde Teglstrup Hegn
Mødested HSOK's Klubgård, Gl. Hellebækvej 63A, 3000 Helsingør
Kortet Teglstrup Hegn NØ. 2016. Alle klasser løber 1:10000.
Terrænbeskrivelse Terrænet består overvejende af blandet åben løvskov med partier af nåleskov og yngre tættere bevoksning med indslag af søer og større moseområder.
Gennemløbeligheden er generelt god men med noget riset bund. Veludbygget stisystem. Kuperingen er let til moderat.
Løbsform Samlet start. Der er lavet 17 forskellige baner og hvis man tilhører danmarkseliten i sin aldersklasse kan man løbe banen på ca. 40 minutter. Banerne er flettet ind i hinanden og der er brugt stjerneposter mm.
Der er brugt følgende tabel ved banelægningen:
Klasser

Klasse
D 13-14
D15-16
D 17-20
D 21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
H13-14
H15-16
H17-20
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90

Estimeret km tid
10,5
8,6
7,3
6,5
8
8,6
9
9,5
10
10,5
11
12
12
19
10
6,5
5,9
5,5
5,9
5,9
5,9
6,5
7,3
7,5
8,2
10,5
11
12
12
19

Banelængde i km
3,8
4,7
5,5
6,1
5
4,7
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,3
3,3
2,1
4
6,1
6,8
7,3
6.8
6,8
6,8
6,1
5,5
5,3
4,9
3,8
3,6
3,3
3,3
2,1

Begyndere mm. Begynder 2,6 km
Mellemsvær 3,8 km
Præmier Der er præmie til først kvinde og første mand i mål.
Præmier til de løbere der er tættest på den dobbelte vindertid på den pæne side.
Desuden til hurtigste begynder og hurtigste på mellemsvær bane
Kontrolsystem Løbet afvikles med SportIdent.
Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummeret på denne ved tilmelding.
Løbere der er tilmeldt uden en brik vil blive tildelt en lejebrik.
Lejebrikker udleveres ved starten og afleveres igen ved målgang.
Start Alle starter kl. 15.00. Der er samlet afgang fra klubgården kl. 14.40
Afstande P-omklædning/stævnecenter 100-300 m
Stævnecenter til start 900 m
Mål til Stævnecenter 1000 m.
Aflæsning af sportidentenhed foregår i Stævnecenteret = Klubgården.
Omklædning og bad Der er mulighed for at klæde om og tage bad i Klubgården
Overtrækstøj Tøjet transporteres ikke til mål. Start og mål er ikke samme sted.
Tilmelding O-service senest fredag, den 18. august 2017.
Evt. via mail: hsok@outlook.dk
Startafgift: 80 kr. for deltagere over 21 år. 50 kr. for ungdomsløbere.
Ved leje af SI-brik tillægges kr. 10,-
Medlemmer af HSOK starter gratis

Stævneleder Flemming Larsen og Rolf Lund
Banelægger Rolf Lund
Banekontrollant Flemming Larsen
Forplejning Efter løbet er der reception i anledning af jubilæet. Kl. 17-18. Gratis adgang
Festmiddag Efter receptionen kan man deltage i en festbuffet, der starter kl. 18.30. Dette kræver dog tilmelding via O-service og koster 120 kr. Medlemmer af HSOK slipper med 60 kr. Drikkevarer kan købes til vennepriser.