Tilbage til forsiden

Flemming Larsen udnævnt som æresmedlem.

Rolf holdt følgende tale til Flemming:

Vi er nogle i bestyrelsen, der har lavet et mindre kup. Det er ikke noget der sker særlig tit. Den beslutning, vi har taget er noget, som kun sker måske hvert 5. eller 10. år. …

Vi har her at gøre med et særligt skulderklap, som man kun kan få, hvis man f.eks. gennem en halv menneskealder har taget ansvar og ydet en hel ekstraordinær indsats for klubben.

Vi skal i dag tildele et medlem titlen "Æresmedlem af HSOK"

Personen, som er til stede her i lokalet ved selvfølgelig ingenting. Det gør I måske heller ikke. Men jeg kan fortælle, at det er en person, som var formand for HSOK i 23 år og som derefter fortsatte som menigt medlem af bestyrelsen.

De fleste har nok gættet, at jeg taler om Flemming Larsen.

Jeg ved at du hellere end gerne uddeler priser og gaver til andre, men i dag er det din tur!
Flemming holder i den grad klubben oven vande. Mere end I aner! Han er med til stort set alle større arrangementer som HSOK afholder. Enten som stævneleder, tidtager, starter eller bare altmuligmand. Flemming er som regel den første, der møder op og han går først hjem, når telte, borde, brædder og poster ligger på deres plads i depotet.

Vi har købt en lille vingave, som er en dårlig timeløn, for alt det arbejde du har udført. Men vi ved at det er en ganske særlig vin, som du sætter stor pris på. Vi håber at forsamlingen her bliver inspireret af at se, hvad frivilligt arbejde kan føre med sig.
Flemming længe leve.

Til lykke til Flemming