Hsok´s hjemmeside

Vennernes startside
Bliv medlem
Vedtægter


  Hvem er HSOK's Venner ?

HSOK's venner er en støtteforening for Helsingør Ski- og Orienteringsklub Foreningens formål er iflg. vedtægterne: Ved forskellige arrangementer at skabe basis for økonomisk støtte til HSOK's idrætslige aktiviteterAt samle medlemmer af HSOK samt andre interesserede til kammeratligt samvær.
Du kan blive medlem ved at kontakte Vennernes kasserer.

Vennernes bestyrelse pr. 2014


Adesseliste for bestyrelsen efter generalforsamlingen den 07. februar 2014

Formand: Anni Nørregaard
Sct.Georgesvej 3 B
3060 Espergærde
e-mail: anoerregaard@yahoo.dk
mobil: 26 24 29 45
Næstformand:

Materiel:

Verner Rundh
Marienlyst Alle 30
lejlighed nr.71
3000 Helsingør

Tlf. 49 21 10 54
e-mail: Ivrundh@mail.tele.dk
mobil: 22 20 06 17
Sekretær:

Lise Sewohl
Munkerup Strandvej 25
3120 Dronningmølle

Tlf. 49 22 34 72
l.sewohl@mail.dk

Kasserer: Anna Lise Lyk
Stampetoften 38
2970 Hørsholm

Tlf. 45 86 10 70
e-mail: allyk@email.dk
mobil: 28 44 03 33

Bestyrelses
Medlem:
Sisse Jørgensen
Gl.Hellebækvej19 D
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 84 86
e-mail: hogsjorg@stofanet.dk

1. Suppleant:

Laus Seier
Gl.Hellebækvej 25 B
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 51
e-mail: lamet
@stofanet.dk
2. Suppleant: Kenno Flintrup
Marienlyst Alle 30
3000 Helsingør

Tlf. 42 77 34 10
e-mail: kenno
@flintrup.org