Hsok´s hjemmeside

Vennernes startside

Bliv medlem

Vedtægter


 
Hvem er HSOK's Venner ?

HSOK's venner er en støtteforening for Helsingør Ski- og Orienteringsklub Foreningens formål er iflg. vedtægterne: Ved forskellige arrangementer at skabe basis for økonomisk støtte til HSOK's idrætslige aktiviteterAt samle medlemmer af HSOK samt andre interesserede til kammeratligt samvær.
Du kan blive medlem ved at kontakte Vennernes kasserer.


Adesseliste for bestyrelsen efter generalforsamlingen
den. 07. februar 2015

Formand:

John
Stenfeldt-Jensen
Stürups plads nr.3,3-5
3000 Helsingør

Tlf. +45 20 13 08 58
e-mail:jsj@infoconsult.dk

Næstformand: Knud Engelsholm
Fredensvej 65
3060 Espergærde
Tlf. +45 21 72 44 31
e-mail:knud.engelsholm@mail.dk
Materiel:

Verner Rundh
Marienlyst Alle 30
lejlighed nr.71
3000 Helsingør

Tlf. 49 21 10 54
mobil: 22 20 06 17
e-mail: Ivrundh@hhsf.dk

Kasserer: Anna Lise Lyk
Rolighedsparken 24
3060 Espergærde

mobil: 28 44 03 33
e-mail:Allyk3060@gmail.com

Redaktør:

Sisse Jørgensen
Gl.Hellebækvej 19 D
3000 Helsingør

Tlf. 22 42 24 29
e-mail: hogsjorg@stofanet.dk
1. Suppleant og
sekretær

Lise Sewohl
Sct. Georgsvej 1 C
3060 Espergærde

mobil:+45 21 72 98 54
e-mail:
l.sewohl@mail.dk

2. Suppleant: Annelise Hall
Skovparken5, 2,tv
3060 Espergærde
mobil: 30 63 14 56
e-mail:annelise.hall@gmail.com