Hsoks hjemmeside

Hsok klubblad
SOKKE


Vennernes
startside

Hvem er vi

Bliv medlem

Vedtægter


Bestyrelse


Kommende
aktiviteter 2017

KOM MAJ DU SØDE MILDE
d.2.maj kl.17.00
SE MERE


Generalforsamling
d.15-2-2017
Referat

Års Beretning


Alpeture


2010
2009
2008
2007
2006
2005


Siden vedligeholdes af
Jakob Vang

opdateret
14-2-2017

 

HSOKs Venners lederpris 2016

Noget af det vigtigste i en idrætsklub er sammenhængskraften i klubben. Det, at medlemmerne føler, at de er med i en gruppe, der arbejder mod det sammen mål og er sammen om fælles oplevelser i et godt kammeratskab. Dette kræver, at der nogen, der bruger deres fritid og gør et stykke arbejde for foreningen for at få tingene til at fungere. Frivilligt og ulønnet.

I HSOK er der mange, der gør et stort stykke arbejde for, at vi alle sammen har et godt klubliv og føler os godt tilpas i klubben. Det kan være som ledere og trænere, som korttegnere, som banelæggere, som arrangører af forskellige ture og løb, som ansvarlige for klubgården, som vedligeholder af vores hjemmeside, som redaktør af vores klubblad ’Sokken’ eller som bestyrelsesmedlemmer.

Og det er netop en af disse ildsjæle vi gerne vil hædre med HSOKs Venners lederpris.

Den person, det drejer sig om, véd ikke noget om, hvad der nu skal ske, men heldigvis er den pågældende til stede her i aften. Så inden vi går videre vil jeg bede Kurt Jørgensen om at komme her op. Ikke for at tage et par gode billeder til ’Sokken’, men for at modtage HSOKs lederpris 2017.

Som jeg nævnte anser vi i HSOKs Venner vores klubblad ’Sokken’ for at være et af de største aktiver i forbindelse med sammenhængskraften i HSOK, og Kurt Jørgensen har nu i cirka 30 år stået for at lave et klubblad, som mange andre klubber med rette misunder os. Der har i den seneste tid været talt meget om, at ’Sokken’ skulle overgå til kun at udkomme elektronisk. Jeg tror, at man stærkt undervurderer betydningen af at have et trykt blad, der ligger hjemme på bordet, og som man ikke skal hen og åbne en computer for at se. I HSOKs Venner tror jeg ikke vi behøver en afstemning for at beholde vores trykte klubblad – det holder vi meget af

.En stor tak til Kurt for den mangeårige indsats.

 

Med dette diplom og en lille kontant erkendtlighed vil jeg ønske dig tillykke med HSOKs Venners Lederpris 2016 med håbet om, at alt ordner sig, og at du også i den kommende tid har lyst og energi til at vi stadig får et godt klubblad.

 

HSOKs Venners Ungdomspris 2016

Sidste år genoplivede vi HSOKs Venners Ungdomspris, som ved den lejlighed gik til den samlede ungdomsafdeling. Ungdomsprisen er tiltænkt at skulle styrke HSOKs ungdomsafdeling, som i øjeblikket er ved at blive opbygget. Det kræver et langt sejt træk, og konkurrencen fra andre idrætsgrene og andre orienteringsklubber med større økonomiske ressourcer er hård.

Ikke desto mindre er HSOK ved at opbygge en god og velfungerende ungdomsafdeling, ikke mindst på grund af en stor indsats af Bjarne Jensen som leder og inspirator.

Sidste år gav vi HSOKs Venners Ungdomspris 2016 plus 3.000 kr. til hele ungdomsafdelingen og deres leder Bjarne Jensen, og efterfølgende gav vi 5.000 kr., som ungdomsafdelingen helt suverænt kunne disponere over til aktiviteter, som klubben ellers ikke ville give tilskud til. Vi er sikre på, at disse penge er blevet brugt på en god måde, som har styrket sammenholdet og kammeratskabet i ungdomsafdelingen.

I år giver vi så igen Bjarne Jensen HSOKs Venners Ungdomspris for en engageret og vedholdende træner og lederindsats i ungdomsafdelingen.

Der er knap så mange penge i kuverten som sidste år, men du kan bruge dem til præcis det formål i ungdomsafdelingen, du ønsker.

Tillykke og held og lykke med ungdomsarbejdet.


 Lederprisen er gennem tiden udleveret til følgende.
2016 Kurt Jørgensen
2015 Kirsten Ellekilde & Leif Kofoed
2014 Henning Jørgensen
2013 Jørgen Olsen
2012 Bjarne Jensen
2011 Flemming Larsen
2010 Minna Warthoe
2009 Jørgen Jensen
2008 Stig Johansen
2007 Søren Østergaard
2006 Gull-May Knudsen
2005 Palle Breuning
2004 Arne Olsen
2003 Knud Høyer
2002 Peter Larsen
2001 Rolf Lund
2000 Rene Nielsen
1999 Kurt Jørgensen, John Stenfeldt-Jensen
1998 Anna-Lise Lyk
1997 Jakob Vang
1996 Bent Carlsen
1995 Ulla Larsen
1994 Erik Trolle
1993 Finn Postma
1992 Sonja Vang
1991 Grete & Ib ENielsen
1990 Jens P Nielsen
1989 Gull-May & Jan Knudsen
1988 Henning Nielsen
1987 Finn Møgelvang
1986 Eva Müllertz
1985 Erik Seir
1984 Knud Høyer

Initativprisen, indstiftet af DOF

Prisen uddeles hvert år i januar ved østkredsens repræsentantskabsmøde til en person, gruppe eller klub, der i østkredsen har taget et særligt initiativ til glæde for o-sporten.

Prisen gik 2008 til Torkild Hansen, PI for hans store arbejde i B & U-udvalget.

2008 Torkild Hansen PI
2007 Mogens Jørgensen Søllerød
2006 Jytte Kreiberg Roskilde
2005 Dan Haagerup Tisvilde Hegn
 

Top