Hsoks hjemmeside

Hsok klubblad
SOKKE


Vennernes
startside

Hvem er vi

Bliv medlem

Vedtægter


Bestyrelse


Kommende
aktiviteter 2016

Generalforsamling
d.10-2-2016 ReferatAlpeture


2010
2009
2008
2007
2006
2005


Siden vedligeholdes af
Jakob Vang

opdateret
14-2-2016

 
Lederpris 2015

HSOKs Venners lederpris 2015 går i år ikke til én men til to personer, idet Kirsten Ellekilde og Leif Kofoed sammen får prisen.
- Både Kirsten og Leif har med deres erfaringer som løbere været involveret i klubbens træningstilbud i flere år.
Jeg vil tillade mig, at nævne ’damerne først’.
Kirsten deltager meget aktivt i orienteringsafdelingens ungdomstræning med bl.a. at udsætte og hjemtage orienteringsposter fra de mange træningsløb. Hun har også kørt ungdomsløberne til løb i weekend, og hun har hjulpet med at ”sætte de unge pigeløbere op” inden deres start. Alt i alt en meget fin støtte til HSOKs ungdomsafdeling.

Leif har gennem mange år været en meget engageret løbetræner for klubben, hvor især de lange træningspas har været hans speciale. Løbetræningen har altid været meget varieret, hvor der i de ”lyse tider” altid løbes ad ”nye” stier og skovveje, mens der i de mørke måneder løbes på stier og veje i Helsingør og omegn.

Disse ”nye stier” har ofte været af en sådan karakter, at nogle af deltagerne, der bor i og kender byen udtaler, at her har vi aldrig været før, hvilket giver en god træningsoplevelse.

Med dette diplom og en lille kontant erkendtlighedvil jeg ønske jer begge tillykke med HSOKs Venners Lederpris 2016, og håber på, at I fortsat vil deltage i det frivillige arbejde, som er afgørende for en klub som HSOK.

 

HSOKs Venners Ungdomspris 2015

Lige som vi i dag har HSOKs Venners Lederpris, havde vi også for år tilbage HSOKs Venners Ungdomspris, som blev uddelt én gang om året. Ungdomsprisen var tiltænkt at gå til en eller flere af klubbens unge løbere, som har gjort en særlig indsats, som styrker HSOKs ungdomsafdeling. Det er nødvendigvis ikke for et godt resultat på orienteringsbanen, men også på grund af godt humør, godt kammeratskab eller lignende.

På grund af nogle år med et ringe antal ungdomsløbere er prisen ikke blevet uddelt – men nu skal det være.

HSOK er ved at opbygge en god og velfungerende ungdomsafdeling, hvorfor HSOKs Venners Ungdomspris skal ”genopstå”.

For at understrege, at vi gerne vil støtte bredden tildeler vi i år HSOKs Venners Ungdomspris 2016 til hele ungdomsafdelingen og deres leder Bjarne Jensen. Ungdomsløbere får prisen for et godt, kammeratligt sammenhold i gruppen samt en ihærdig og engageret træningsindsats, der har ført til, at de idrætslige resultater i 2015 har forbedret sig hen over året.

Med prisen følger et kontant beløb, som ungdomsafdelingens løbere efter eget valg kan bruge til et socialt eller idrætsligt arrangement, der styrker sammenholdet i gruppen.

Tillykke til jer og alle i ungdomsafdelingen. Nu får Bjarne diplomet og pengene, og så må I huske ham på at bruge pengene på en god måde.

 

Anni takker af.
John Steenfeldt-Jensen takkede Anni Nørregaaed for hendes mangeårige deltagelse i HSOK`s Venner, dels som formand i mange år og dels som suppleant.

 Lederprisen er gennem tiden udleveret til følgende.
2015 Kirsten Ellekilde & Leif Kofoed
2014 Henning Jørgensen
2013 Jørgen Olsen
2012 Bjarne Jensen
2011 Flemming Larsen
2010 Minna Warthoe
2009 Jørgen Jensen
2008 Stig Johansen
2007 Søren Østergaard
2006 Gull-May Knudsen
2005 Palle Breuning
2004 Arne Olsen
2003 Knud Høyer
2002 Peter Larsen
2001 Rolf Lund
2000 Rene Nielsen
1999 Kurt Jørgensen, John Stenfeldt-Jensen
1998 Anna-Lise Lyk
1997 Jakob Vang
1996 Bent Carlsen
1995 Ulla Larsen
1994 Erik Trolle
1993 Finn Postma
1992 Sonja Vang
1991 Grete & Ib ENielsen
1990 Jens P Nielsen
1989 Gull-May & Jan Knudsen
1988 Henning Nielsen
1987 Finn Møgelvang
1986 Eva Müllertz
1985 Erik Seir
1984 Knud Høyer

Initativprisen, indstiftet af DOF

Prisen uddeles hvert år i januar ved østkredsens repræsentantskabsmøde til en person, gruppe eller klub, der i østkredsen har taget et særligt initiativ til glæde for o-sporten.

Prisen gik 2008 til Torkild Hansen, PI for hans store arbejde i B & U-udvalget.

2008 Torkild Hansen PI
2007 Mogens Jørgensen Søllerød
2006 Jytte Kreiberg Roskilde
2005 Dan Haagerup Tisvilde Hegn 

Top