Hsoks hjemmeside

Hsok klubblad
SOKKEN

ALVORLIG OPRÅB
FRA FORMAND


Vennernes
startside
Bliv medlem
Vedtægter
Hvem er vi
Bestyrelsen

Prisuddelinger Ungdomspris
Initiativ-prisen
Lederpris

Aktiviteter 2014

Generalforsamling
den 5 februar referat


Aktiviteter 2013

Generalforsamling
den 7-2-2013

Læs referat her

Sct. Hans aften med Gril og løb
Se billederne her

Den 4.september
Byvandring i Helsingør med spisning i Naverhulen
efterfølger


Aktiviteter i 2012

Grneralforsamling
Den 9. februar 2012
fra sokken

Forårstur til Stævns
lørdag d. 12 maj
Se billeder her

Sommerens grilparty
Sct. Hans - aften
d. 23. juni


Sådan startede Alpeturene

Alpeture

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005


Siden vedligeholdes af
Jakob Vang

opdateret
4-3-2015

 

Nyt

HVA´SKA´VI LAVE ?
se her


HSOK`s Venner fortsætter

Den 4. februar var der genneralforsamling i HSOK`s Venner, hvor et af punkterne på dagsordenen var, om foreningen skulle fortsætte eller nedlægges.
Årsagen hertil var, at foreningen ikke kunne finde en ny formand efter Anni Nørregaard, der allerede på sidste årsgeneralforsamling meddelte, at hun ikke ønskede at fortsætte som formand, men dog indvilgede i at fortsætte et år endnu, hvilket siger frem til den nylige generalforsamling.
Til stor glæde for forsamlingenblev blev der fundet en ny formand - og hvilken formand!
Den ny formand hedder John Stenfeldt-Jensen, der, som mange ved, var med til at stifte såvel HSOK som HSOK`s Venner, og, tro os her på Redaktionen, en bedre formand til Vennerne findes ikke, han afløser dermed Annie Nørregaard, som har taget en lang tørn.
Det bivirker at forslaget om at opløse foreningen blev stemt ned. Der er pt 108 medlemmer i foreningen og der er plads til flere! så et stort tillykke med valget ønsker vi her på Redaktionen.Lederpris 2014 til Henning Jørgensen

HSOK Venners Lederpris 2014

På Vennernes generalforsamling blev prisen givet til Henning Jørgensen.
Henning får prisen for hans store arbejde som klubgårdsformand.
Henning passer altid godt påklubgården og har stor ansvarlighed for at den fungerer.
Dette indebærer bl.a. administration af udlejning samt udlevering af nøgler.
Hans store ansvarlighed for klubgården kom meget tydeligt til udtryk under den store renovering, hvor han påtog sig lederrollen overfor håndværkerne.
Som en biting kan nævnes, at Henning ogsåaltid tænker på "De gråsokkers" velbefindende, så saunaen altid er tændt og varm efter fredagsløbet, til stor glæde for løberne, ligesom han altid hjælpsomt træder til, når Vennerne afholder kiosk ved de store løb.Anni Nørregaard

Tak Tak Tak

Nu står jeg her og takker af
det endte jo med at blive en dejlig dag
for foreningens fremtid lå mig meget på sinde
godt den ikke kun blev et minde

For hvem skulle ellers støtte HSOK,
så de tilskud til diverse ting kunne få.
Og hvem skulle arrangere kiosk,
og servere kager og pølser-til selv" en torsk"

Ofte har jeg stået her og sagt "Velkommen"
af og til med lidt træthed "i lemmen",
hvis der i fremtiden igen bliver en fest,
vil jeg glæde mig til at møde op som gæst,

Tak til alle som har krydset min vej,
ikke mindst bestyrelsen, som er rigtig sej
Held og lykke med tiden der kommer,
fra en afgående formand, der ikke mere har trætte lommer.

Anni Nørregaard


Lederprisen er gennem tiden udleveret til følgende.
2014 Henning Jørgensen
2013 Jørgen Olsen
2012 Bjarne Jensen
2011 Flemming Larsen
2010 Minna Warthoe
2009 Jørgen Jensen
2008 Stig Johansen
2007 Søren Østergaard
2006 Gull-May Knudsen
2005 Palle Breuning
2004 Arne Olsen
2003 Knud Høyer
2002 Peter Larsen
2001 Rolf Lund
2000 Rene Nielsen
1999 Kurt Jørgensen, John Stenfeldt-Jensen
1998 Anna-Lise Lyk
1997 Jakob Vang
1996 Bent Carlsen
1995 Ulla Larsen
1994 Erik Trolle
1993 Finn Postma
1992 Sonja Vang
1991 Grete & Ib ENielsen
1990 Jens P Nielsen
1989 Gull-May & Jan Knudsen
1988 Henning Nielsen
1987 Finn Møgelvang
1986 Eva Müllertz
1985 Erik Seir
1984 Knud Høyer

Initativprisen, indstiftet af DOF

Prisen uddeles hvert år i januar ved østkredsens repræsentantskabsmøde til en person, gruppe eller klub, der i østkredsen har taget et særligt initiativ til glæde for o-sporten.

Prisen gik 2008 til Torkild Hansen, PI for hans store arbejde i B & U-udvalget.

2008 Torkild Hansen PI
2007 Mogens Jørgensen Søllerød
2006 Jytte Kreiberg Roskilde
2005 Dan Haagerup Tisvilde Hegn


Junior-prisen

Prisen uddeles hvertår i februar ved HSOK's venners generalforsamling til 2-3 junior løbere, der har vist et særligt engagement og talent for o-løb. HSOK indstiller årets kandidater.

Junior-prisen: I 2003 - 2011 blev prisen ikke uddelt.

Top


Gruppebilled fra årets Alpetur 2012

 

Top