Hsoks hjemmeside

Hsok klubblad
SOKKE


Vennernes
startside

Hvem er vi

Bliv medlem

Vedtægter


Aktiviteter 2019

Forårstur 17-6-2019

Referat fra
Generalforsamling
d. 27-2-2019


Kommende
aktiviteter 2018

Generalforsamling
d.14-2-2018

Referat

Års Beretning


Alpeture

2010
2009
2008
2007
2006
2005

Siden vedligeholdes af
Jakob Vang

opdateret
11-04-2019

 

 

 


Indbydelse til Vennernes Forårstur
17-6-2019

ER AFLYST, PÅ GRUND AF MANGLENDE INTERESSE


HSOKs Venners lederpris 2018

HSOKs Venners lederpris uddeles i år til en person, der ikke fører sig frem med store armbevægelser, men som igennem mange år som frivillig har bidraget med sin arbejdsindsats både i HSOK og i HSOKs Venner.
Navnet på modtageren af HSOKs Venners leder pris 2018 er Hans Henrik Olsen. Nu er der måske nogle af jer der siger: Hvem er det?
Men når jeg siger ”Maleren” véd I hvem det er. Så jeg vil bede ”Maleren” om at komme herop.

 

 


 

 

 

 

 


I HSOK har Hans Henrik været en fantastisk leder for klubbens cykelafdeling gennem mange, mange år, et job som han har udført til stor glæde og tilfredshed for klubbens cykelfolk. For at illustrere dette, så er der fire officielle og to uofficielle cykeldage om ugen, og Hans Henrik er med hver gang! Deltagerne i cykelturene er altid trygge, når de kører med ”Maleren”, idet han for det første har udstukket cykelturen hjemme fra (så er dette ikke til diskussion), og for det andet altid udviser en fantastisk hjælpsomhed, når nogle får mekaniske udfordringer i form af punkteringer, kæder, der knækker, og han samler såmænd også op hvis nogle har en ”dårlig dag” (dvs. ”kan ikke følge med”) samt, at ”Maleren” hver søndag sender SMS til alle, med oplysninger om turene for den kommende uge.
I HSOKs Venner har vi også gennem mange år haft glæde af ”Malerens” indsats, når vi har etableret kiosker til diverse arrangementer. Han er en af de ”faste”, som vi aldrig kommer forgæves til, når der skal gives en hånd med.
Så det er helt fortjent, at Hans Henrik Olsen får HSOKs Venners lederpris 2018.
Tillykke!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSOKs Venners Ungdomspris 2018

 

 

 

HSOKs Venners ungdomspris uddeles hvert år til en person eller en gruppe i HSOKs ungdomsafdeling for en god indsats eller til et bestemt formål.

Det er ingen hemmelighed, at tilgangen af børn og unge til individuelle sportsgrene er meget svingende. Udbuddet af fritidsaktiviteter er enormt, så der skal virkelig gøres en indsats for at interessere og fastholde børn og unge.
I HSOK er man meget bevidste om denne problematik, og klubben har derfor sat fokus på ungdomsarbejdet ved blandt andet at have en verdensmester i orienteringsløb til at træne vores ungdomsløbere.
Gennem øremærkede tilskud til løb og særlige arrangementer vil vi i HSOKs Venner gerne støtte dette projekt. Men for at understrege, at vi sætter stor pris på alle i ungdomsafdelingen, vil vi også gerne give den samlede ungdomsafdeling et beskedent økonomisk bidrag, som de kan anvende efter eget valg.
Til at modtage prisen vil jeg gerne bede ungdomsafdelingens træner Rolf Lund om at komme herop.
Tillykke med prisen – og hils alle de unge mennesker i ungdomsafdelingen fra os.

 

 

 

 

 

 

 Lederprisen er gennem tiden udleveret til følgende.
2018 Hans Henrik Olsen
2017 Jakob Vang
2016 Kurt Jørgensen
2015 Kirsten Ellekilde & Leif Kofoed
2014 Henning Jørgensen
2013 Jørgen Olsen
2012 Bjarne Jensen
2011 Flemming Larsen
2010 Minna Warthoe
2009 Jørgen Jensen
2008 Stig Johansen
2007 Søren Østergaard
2006 Gull-May Knudsen
2005 Palle Breuning
2004 Arne Olsen
2003 Knud Høyer
2002 Peter Larsen
2001 Rolf Lund
2000 Rene Nielsen
1999 Kurt Jørgensen, John Stenfeldt-Jensen
1998 Anna-Lise Lyk
1997 Jakob Vang
1996 Bent Carlsen
1995 Ulla Larsen
1994 Erik Trolle
1993 Finn Postma
1992 Sonja Vang
1991 Grete & Ib E Nielsen
1990 Jens P Nielsen
1989 Gull-May & Jan Knudsen
1988 Henning Nielsen
1987 Finn Møgelvang
1986 Eva Müllertz
1985 Erik Seir
1984 Knud Høyer

Initativprisen, indstiftet af DOF

Prisen uddeles hvert år i januar ved østkredsens repræsentantskabsmøde til en person, gruppe eller klub, der i østkredsen har taget et særligt initiativ til glæde for o-sporten.

Prisen gik 2008 til Torkild Hansen, PI for hans store arbejde i B & U-udvalget.

2008 Torkild Hansen PI
2007 Mogens Jørgensen Søllerød
2006 Jytte Kreiberg Roskilde
2005 Dan Haagerup Tisvilde Hegn