Signaturforklaring

En betingelse for at have det fulde udbytte af kortet er at du kender kortets signaturer. Her kan du ved at klikke på signaturforklaringen få et billede frem af hvordan det ser ud i virkeligheden. NB. der findes ikke billeder for alle signaturer - endnu..

Asfaltvej / P.areal

Grusvej

God skovvej

God sti, skovvej

Hugning

Sti

Utydelig sti

Bevoksningsgrænse

Jernbane

Hegn

Stendige

Sten

Gruppe af sten

Højt tårn

Bygning

Ruin

Gravsted

Bro, spang

Grøft

Utydelig grøft

Bred grøft

Smal mose

Jorddige

Rende, lille rende

Lille høj, punkt høj

Skrænt, hul

Lavning, lille lavning

 

 

Højdekurver, tællekurve, slugt

Mose, blød bund

Farlig mose,

Ubevokset mose

Lille mose, vandhul

Brønd, kilde

Åbent kulturland

Åbent kulturland med spredte træer

Åbent område

Åbent område med god sigt

Frit gennemløbeligt

Langsomt gennemløbeligt

Langsomt genn. med god sigt

Svært gennemløbeligt

Svært genn. med god sigt

Svært gennemtrængeligt

Bedre gennemløbelighedsretning

Dyrket mark

Nøgen sandflade

Bebyggelse, have

Forbudt område

Ujævnt terræn

Special signatur

Enligt stående træ

Bilvrag

Legeredskab

Trærod

Tilbage til forsiden