Tilbage til forsiden

 

Sværhedsgrader

til klubbens lørdags-orienteringsløb (træningsløb)

 

HSOk Klubtræning

Klubbens egne orienteringsløb om lørdagen tilbyder baner af alle sværhedsgrader svarende til kategoriseringen: Begynder (grøn) bane, let (hvid) bane, mellemsvær (gul) bane og svær (sort) bane i DOFs reglement.

Farvekode
Beskrivelse
Begynder (2-3 km)

Delstrækkene imellem posterne skal følge vej eller sti. Et delstræk må højest indeholde ét vejvalg og fra 1 til 3 orienteringsmomenter. Alle væsentlige retningsskift skal ske ved posterne.

Posterne placeres på sti og vej. Posterne skal være synlige på afstand og placeres, så de naturligt leder deltagerne i den rigtige retning ved fraløbet.

Kort, let (3 km)

Der må kun være ét lineært vejvalg til første post. Der må kun benyttes forskudt startpunkt, hvis
dette er synligt fra kortudleveringen. Delstrækkene imellem posterne bør indeholde 1 til 2 vejvalg, hvoraf mindst et skal følge vej eller god sti. Dette skal uden videre kunne ses og følges af den urutinerede deltager.

Posterne placeres synlige fra sti og vej. Posterne skal være afgrænsede af tydelige opfang både før og efter posten.

Mellemsvær (4 km)

Delstrækkene skal indeholde flere vejvalg, hvoraf mindst et skal følge genkendelige ledelinier i terrænet. Dette bør ikke være det hurtigste.

Posterne placeres på eller ved tydelige terrængenstande, med mindre opfang før og tydelige opfang bag postene. Fra sidste sikre lineære udgangspunkt må der højest være et kort stræk ind til posten.

Kort, svær (4 km) og Lang, svær (7 km)

Delstrækkene skal så vidt muligt bryde terrænets ledelinier og give anledning til flere forskellige vejvalg. De orienteringstekniske letteste vejvalg må ikke være de hurtigste.

Banen skal stille krav om deltagernes brug af flere orienteringsteknikker.

Posterne skal placeres uden eller før opfang på en sådan måde, at banebilledet bliver varieret.

Nyttige links:

Torben Seir, 31. juli 2011