Tilbage til forsiden

 

Banelæggervejledning

til klubbens O-træningsløb

 

HSOk Klubtræning

Formål

Formålet med HSOK's O-træningsløb er at give alle klubbens medlemmer en ugentlig mulighed for at løbe orienteringsløb i en af vore nærskove og mødes med andre klubmedlemmer.

O-træningsløbene skal til ligne orienteringsløb under konkurenceforhold (åbne orienteringsløb) med udlevering af fortrykte kort med banerne indtegnet, men der er normalt ikke tidtagning og heller ikke kontrolenheder på posterne.

O-træningsløbene udbydes som træningsløb for løbere fra andre klubber på Østkredsens karruselliste.


Banelægningen

Der udfærdiges følgende baner (cirka banelængder):

Baner: Lang, svær
6,5 km
  Kort, svær
3,5 km
  Mellemsvær
4,5 km
  Begynder/let
3,5 km

Den lette bane må hellere være for let end for svær, og den må hellere være kortere end længere end 3,5 km.

En uddybende beskrivelse af de anvendte sværhedsgrader kan findes på siden Sværhedsgrader. Den lette bane bør være en mellemting mellem sværhedsgraderne grøn og hvid.

Udfærdigelsen af banerne: Banerne bør laves i god tid inden løbsdagen. Banelægningsprogrammet Condes kan med stor fordel anvendes. Programmet kan frit hentes på www.condes.dk og installeres på din egen PC. Den frie udgave er en demo-version. HSOK har klublicens til programmet; kontakt Torben Seir for at få en kode.

Det kan være nyttigt, men er ikke et must, at gennemgå posterne i skoven før løbet.

Vildtlommer: Kort med placering af såkaldte naturzoner (populært kladet "vildtlommer"), som vi efter aftale med "Naturstyrelsen" kun må passere på de store veje kan findes på følgende links: Teglstrup Hegn, Danstrup-Krogenberg Hegn, Nyrup Hegn, Hornbæk Plantage, Klosterris-Horserød Hegn, Egebæksvang


Kort

Kort til brug for banelægningen kan hentes på HSOK's Kortside. Banelæggerne kontakter senest 14 dage før løbet Jakob Vang (4921 0996) og aftaler om Løbskortene afhentes hos Jakob på Stenfeldtsvej 22, eller om Jakob skal sende dem med posten. Med udleveringen kan efter aftale følge en frankeret kuvert til brug for tilbagesendelse eller aflevering af overskydende kort. Hvis man ønsker det og har mulighed herfor, så skal kopiering af kort med påtrykte baner aftales med Jakob først.

 

Løbsmateriel

Følgende materialer til afvikling af løbet findes i skabet ved herreomklædningen i Klubgården:
Skriveredskaber mv. I materialekasse (plast)- røde penne til postindprikning, heftemaskiner o.a.
Div. papirer I sort taske (læder) - startlister, blanke postdefinitionsark, PR-materiale for HSOK m.v. samt plasticposer, kontrolkort, nærværende banelæggervejledning
Skærme Skærme og klippetænger ligger også i skabet. Husk at skrive dato på det lille plasticvedhæng. Husk at tørre evt. våde skærme efter løbet
Borde og stole mv. Borde, stole og om nødvendigt telt ligger i kælderen – nøgle hertil hænger på skabslågen. Alt materiel skal lægges tilbage umiddelbart efter løbet, så det er klar til næste uges løb
SportIdent Hvis man ønsker at bruge SI-bokse på posterne skal dette forud aftales med Jørgen Jensen. Boksene er dyre og må derfor ikke sættes ved poster på større veje og skal i øvrigt udsættes og indhentes samme dag

 

På løbsdagen

Før løbet: Hæng en O-skærm op ved vejen ud for startstedet. Løbet starter officielt kl. 10:00 om søndagen og kl. 17:00 om tirsdagen, men erfaringsmæssigt dukker de første op noget før. Undgå stress - vær klar i god tid.

Under løbet: Løbernes navne og banevalg noteres på en tom startliste som tages fra den sorte banelæggertaske.

Startafgift: Løbet er gratis for HSOKs medlemmer. Startafgift for ikke medlemmer er 25 kr., for unge op til 16 år dog kun 15 kr. Har man selv et kort er prisen 15 kr. lavere. De indkomne penge sendes/afleveres til Gull-May mærket ”Karrusel dd.mm.åååå” (Nordea kt. 2255-0274114126 el giro 6130488). Det er ikke en dårlig idé, at have byttepenge med. Indmeldelsesblanketter ligger i banelæggertasken. Banelæggerne sørger for at videresende udfyldte blanketter til klubbens sekretær Marie Krogsgaard.

Tidtagning: Eventuel brug af SportIdent udstyr skal aftales forud med Jørgen Jensen. Løbstider udregnes.

Efter løbet: Kontroller ved hjælp af startlisten at alle kommer hjem fra skoven. Postinddragelsen kan finde sted ske 1½ time efter sidste start. Startlisten lægges tilbage i omslaget med blanke startlister!!!, så vi kan følge med i deltagelsen ved træningsløb.

 

Klubtræningsudvalget ønsker banelægger og løbere en god tur i skoven!

19. august 2012, rettet 6. december 2016